ZAPOČINJE PROJEKT „ZAŽELI – faza II“ VRIJEDAN 458.600,00 KUNA

Općina Donja Voća je s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisala  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza II“, UP.02.1.1.12.0309.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi  458.600,00 kuna, a bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske ( 15%) i iz Europskog socijalnog fonda ( 85%).

 

Partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb Ivanec, Hrvatski zavod za zapošljavanje u Udruga za socijalne aktivnosti i potporu pri zapošljavanju – Mentor. Vrijeme provedbe projekta je 18 mjeseci a projekt je započeo 7.siječnja 2021.godine.

 

Kroz ovaj projekt zaposlit će se 5 teže zapošljivih žena u nepovoljnom položaju s područja Općine Donja Voća koje će se educirati kroz verificirane programe. Edukacijom koju će proći ove žene te stjecanjem novih znanja i vještina povećava se zapošljivost tih žena po završetku ovoga projekta.

 

Ženama uključenim u projektne aktivnosti omogućit će stjecanje novih znanja i sposobnosti pohađanjem verificiranog programa. Stjecanjem javne isprave po završetku obrazovanja povećava se njihova radna sposobnost, konkurentnost i zapošljivost. Aktivnostima zapošljavanja i obrazovanja

u okviru projekta će osigurati socijalna uključenost pripadnica ciljnih skupina, društvenu povezanost, financijsku neovisnost primanjem plaće za obavljeni rad te povećanu razinu motiviranosti za daljnji osobni rad i učenje. Novozaposlene žene će tijekom 12 mjeseci svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života 30 krajnjih korisnika. Svaka žena pružat će pomoć u kući za minimalno 6 korisnika. Problemi koje rješava projekt vezan je na veliki udio starijeg stanovništva u ukupnoj populaciji općine, koji imaju niska primanja, nalaze se u stanju socijalne isključenosti i siromaštva i prijeti im institucionalizacija, teritorijalno su izolirani, žive u teže dostupnim mjestima te im je svaki oblik pomoći

potreban.

 

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal 5 žena pripadnica ranjive skupine kroz aktivnosti zapošljavanja u lokalnoj zajednici i aktivnostima obrazovanja i osposobljavanja. Osim toga, projekt pridonosi povećanjem kvalitete života 30 krajnjih korisnika kojima će novozaposlene žene svakodnevno pružati pomoć u kući.

Općina Donja Voća će u veljači objaviti javni poziv za prijem u radni odnos za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu ovoga projekta za 5 žena koje se vode u evidenciji nezaposlenih kod HZZ-a a koje će pomagati u dostavi namirnica, pripremi obroka, održavanju čistoće stambenog prostora/domova, obavljanju osnovnih dnevnih aktivnosti,  briga o higijeni  i slično krajnjih korisnika. 

europska_unija

Ovaj portal izrađen je uz pomoć Europske unije, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala, financiranog iz IV. komponente IPA.

Sadržaj portala isključiva je odgovornost Općine Donja Voća i partnera koji sudjeluju na izradi portala, i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije

ESF