Započeo proljetni ciklus Sajmova poslova

I ove godine pripremili smo za Vas Sajam poslova. U 2017. godini Sajam poslova održat će se u dvije faze – proljetni i jesenski. U proljetnom ciklusu, Sajam poslova organizirat će se u regionalnim/područnim uredima Čakovec, Dubrovnik, Krapina, Rijeka, Split, Šibenik i Varaždinu, a prvi sajam će biti održan 04. travnja u Splitu.

Kroz Sajmove poslova Hrvatski zavod za zapošljavanje potiče direktni kontakt između poslodavaca i potencijalnih radnika, potiče na aktivnost u traženju posla, omogućava partnerstvo svih dionika na tržištu rada, pruža informacije o mogućnostima obrazovanja, volontiranja, stipendiranja i cjeloživotnog učenja te naglašava važnost znanja i vještina potrebnih na tržištu rada. Na jednom mjestu posjetitelji imaju priliku upoznati se s potrebama na tržištu rada, zahtjevima poslova i zahtjevima koji poslodavci traže od budućih radnika.  U okviru Sajmova poslova organizirani su okrugli stolovi, radionice, forumi, tribine i prezentacije na kojima sudjeluju predstavnici Zavoda, poslodavci i posjetitelji. 

Sajam poslova organizira se u suradnji s lokalnom zajednicom – Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, predstavnicima lokalne vlasti – županija i gradova, Razvojnom agencijom, institucijama za obrazovanje odraslih i slično, tj. sa svima onima koji utječu na razvoj tržišta rada i koji mogu pridonijeti što boljoj realizaciji ciljeva ove manifestacije.

Pozivamo nezaposlene osobe, poslodavce, učenike, maturante, studente i sve koji su zainteresirani za aktivno uključivanje na tržište rada da posjete Sajam.

Raspored održavanja Sajmova poslova u proljetnom ciklusu provjerite na sljedećem linku.

europska_unija

Ovaj portal izrađen je uz pomoć Europske unije, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala, financiranog iz IV. komponente IPA.

Sadržaj portala isključiva je odgovornost Općine Donja Voća i partnera koji sudjeluju na izradi portala, i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije

ESF