Projekt MENTOR poziv na testiranje

POZIV NA PSIHOLOGIJSKO TESTIRANJE KANDIDATA KOJI SU PODNIJELI PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO TRENERA ZA EDUKACIJU NEZAPOSLENIH OSOBA

Psihologijskom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:

  1. Monika Kočet, Donja Voća 19 b, Donja Voća
  2. Sanja Kočet, Jelovec Voćanski 44, Donja Voća

Psihologijsko testiranje održati će se 25. veljače 2015. godine (srijeda) u 12:30 sati u prostorijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Varaždin, Trenkova 56, u Dvorani 2 (u podrumu).

Predviđeno trajanje testiranja je dva sata.

Kandidati su obvezni na testiranje donijeti važeću osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu sa slikom (putovnica, vozačka dozvola).

Smatra se da je kandidat koji navedenog dana i u zakazano vrijeme nije pristupio testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnog psihologijskog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Intervju za kandidate održati će se u prostorijama Općine Donja Voća, Donja Voća 26 c, 26. veljače 2015. godine (četvrtak) u 9,00 sati.

europska_unija

Ovaj portal izrađen je uz pomoć Europske unije, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala, financiranog iz IV. komponente IPA.

Sadržaj portala isključiva je odgovornost Općine Donja Voća i partnera koji sudjeluju na izradi portala, i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije

ESF