Održan KICK OFF MEETING EU projekta mentor

Početak provođenja EU projekta MENTOR službeno je obilježen kick off meetingom 23. siječnja 2015. godine u prostorijama Općine Donja Voća.

Općina Donja Voća, nositelj projekta, zajedno sa partnerima u projektu: Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Općinom Vidovec, Općinom Petrijanec i Udrugom Franjo Koščec u sklopu programa Lokalne razvojne inicijative za zapošljavanje – faza II (Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala 2007 – 2013), provodi projekt MENTOR u sklopu IPA programa.

Ukupna vrijednost projekta je 67.138,21 EUR-a. Iznos EU sredstva odobrenih iz Europskog socijalnog fonda je 88,83 % , a iznos sufinanciranja 11,17%. Trajanje projekta je 18 mjeseci.

Na sastanku je predstavljen projektni tim projekta uz plan aktivnosti i uloge pojedinih članova projektnog tima. Sudionici sastanka, predstavnici nositelja projekta i partneri uključili su se u aktivnu diskusiju o planiranim aktivnostima i prioritetima vezanim uz realizaciju projekta, te se  raspravljalo o razvoju komunikacijskog plana i alatima za provedbu i promociju projekta.

Cilj projekta je osnivanje kluba MENTOR (udruge za nezaposlene osobe) koji samostalno djeluje kroz projektni tim i upravlja aktivnostima projekta na 3 mjesta (u Donjoj Voći, Vidovcu i Petrijancu).

Nezaposleni će biti pozvani na edukaciju putem oglasa u lokalnim novinama, HZZ će na svojim redovitim sastancima informirati i savjetovati nezaposlene za mogućnost uključivanja u edukaciju, te putem informativnih letaka i web stranice.

Postavit će se platforma za invalide u Općini Donja Voća, nabaviti oprema za izvođenje edukacije, osposobiti stručne osobe za provođenje edukacije, provesti edukacija nezaposlenih i predstaviti mogućosti samozapošljavanja.

Koristi od edukacije uz nezaposlene osobe imat će i njihove obitelji jer će se u slučaju zapošljavanja ili samozapošljavanja povećati  prihod obitelji, lokalna zajednica će kroz održivost kluba Mentor smanjiti siromaštvo, povećati zaposlenost, ojačati lokalno gospodarstvo, većim zapošljavanjem povećat će se i prihod od poreza. Hrvatski zavod za zapošljavanje će smanjiti nezaposlenost.  Udruga Franjo Koščec će dodavanjem novih osoba u mrežu volontera proširiti svoje područje djelovanja.

Projekt MENTOR je prvenstveno namijenjen nezaposlenim osobama sa područja općine Donja Voća, Vidovec i Petrijanec.

Dokumenti

europska_unija

Ovaj portal izrađen je uz pomoć Europske unije, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala, financiranog iz IV. komponente IPA.

Sadržaj portala isključiva je odgovornost Općine Donja Voća i partnera koji sudjeluju na izradi portala, i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije

ESF