OBAVIJEST O TESTIRANJU

Za postupak prijama u radni odnos u sklopu Projekta "Zaželi biti uključena - RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI"

europska_unija

Ovaj portal izrađen je uz pomoć Europske unije, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala, financiranog iz IV. komponente IPA.

Sadržaj portala isključiva je odgovornost Općine Donja Voća i partnera koji sudjeluju na izradi portala, i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije

ESF