Kretanje nezaposlenosti na području općina Donja Voća, Vidovec i Petrijanec

Krajem lipnja 2016. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Regionalnom uredu Varaždin, evidentirano je  5.533 nezaposlene osobe U odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih manji je za 1,7% ili za 93 osobe, a u usporedbi s istim mjesecom (lipanj) 2015l. godine broj nezaposlenih manji je za 21,6%.

U strukturi nezaposlenih je 11,3% osoba bez radnog iskustva. Broj nezaposlenih bez radnog iskustva u lipnju veći je za 7,4% u odnosu na svibanj 2016. godine, te za 25,8% manji u odnosu na isti mjesec prošle godine. Prema službenim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na području tri općina (Općina Donja Voća, Vidovec i Petrijanec) koje su korisnice projekta i tijekom mjeseca lipnja dolazi do pada nezaposlenosti, i to za 33,78%. Rezultati su prikazani i na sljedećem grafu, a koji prikazuje kretanje nezaposlenosti od početka realizacije projekta „Mentor“ pa do danas.

Gledajući prema razini obrazovanja, temeljem statističkih podataka HZZ-a, najveći udio nezaposlenih čine osobe sa završenom osnovnom školom ( 27,89%), zatim slijede osobe sa završenom srednjom stručnom spremom za zanimanje do 3. god. i škola za KV i VKV radnika (27,44%), te osobe bez škole i nezavršena osnovna škola (21,09%), srednja škola za zanimanja  u trajanju 4 i više godina (16,01%), najmanji udio nezaposlenih je sa završenim magisterijem, akademijom i doktoratom (4,31%) i I. stupnjem fakulteta (3,17%).

Kvalitetu izvođenja radionica potvrđuje i postotak zapošljavanja polaznika po završetku edukacija, jer čak  36,46% osoba od ukupnog broja nezaposlenih (192 polaznika) koji su prošli kroz radionice uspjelo se zaposliti. Po pitanju strukture zaposlenih polaznika prema stručnoj spremi, najveći broj zaposlenih polaznika je sa srednjom stručnom spremom (51,47%), dok oni s nižom razinom obrazovanja čine oko 30% zaposlenih u ukupnom broju zaposlenih polaznika.

 

europska_unija

Ovaj portal izrađen je uz pomoć Europske unije, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala, financiranog iz IV. komponente IPA.

Sadržaj portala isključiva je odgovornost Općine Donja Voća i partnera koji sudjeluju na izradi portala, i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije

ESF