Daljnji pad nezaposlenosti na područjima općina, korisnica projekta „Mentor“

Krajem svibnja 2016. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Regionalnom uredu Varaždin, evidentirano je 5.626 nezaposlenih osoba. U odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih manji je za 6,9% ili za 420 osoba, a u usporedbi s istim mjesecom prošle godine (svibanj 2015. godine)  broj nezaposlenih manji je za 1.533 osobe, odnosno 21,4%.

U strukturi nezaposlenih je 10,3% osoba bez radnog iskustva. Broj nezaposlenih bez radnog iskustva u mjesecu svibnju manji je za 11,6% u odnosu na travanj 2016. godine, te za 29,1% manji u odnosu na isti mjesec prošle godine čime je nastavljen niz godišnjeg pada broja nezaposlenih osoba koji datira od travnja 2014. godine.

Unatoč pozitivnom trendu na godišnjoj razini i zabilježenom rastu na mjesečnoj razini, hrvatsko tržište rada i dalje obilježava niska zaposlenost te kontinuirani rad radno sposobnog stanovništva uz i dalje prisutne strukturne probleme na tržištu rada (visoka nezaposlenost među mladima, dugotrajna nezaposlenost itd.), što gledajući društveno predstavlja ozbiljnu prepreku značajnu za gospodarski napredak.

S ciljem smanjenja nezaposlenosti općine Donja Voća, Vidovec i Petrijanec počele su od 8. siječnja 2015. godine s provedbom projekta „Mentor“. Realizacija projekta „Mentor“ nalazi se u završnoj fazi te su zabilježeni uspjesi po pitanju smanjenja nezaposlenosti temeljem provođenja radionica za nezaposlene osobe na području triju općina. U sklopu projekta održano je 20-tak radionica za nezaposlene osobe koje su osposobljene za traženje zaposlenja ili pokretanje vlastitog posla, a kroz projekt su obuhvaćene i osobe s invaliditetom, te nezaposlene osobe romske nacionalne manjine. Jedan od ciljeva radionica bio je da se na kreativan način, vježbom te dobrim primjerom iz prakse prenose polaznicima nove mogućnosti, znanja i vještine koje će im pomoći u pronalaženju zaposlenja. Ukupno je kroz edukativne radionice u trajanju od 75 sati prošlo gotovo 200 osoba.

Prema službenim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na području triju općina (Općina Donja Voća, Vidovec i Petrijanec) koje su  korisnice projekta dolazi do smanjenja nezaposlenosti za 34,38% promatrajući razdoblje provedbe projekta „Mentor“ (siječanj 2015.- svibanj 2016. godine). Promatrajući prema razini obrazovanja, prema statističkim podacima HZZ-a, na području tih triju općina, najveći udio nezaposlenih čine osobe sa završenom osnovnom školom (28,38%), zatim slijede osobe sa završenim srednjom stručnom spremom za zanimanja do 3 god. i škola za KV i VKV radnike (27,92%), te osobe bez škole i nezavršena osnovne škole (21,05%), srednja škola za zanimanja u trajanju 4 i više godina (16,02%), najmanji udio nezaposlenih je sa završenim magisterijem, akademijom i doktoratom (4,35%) i I. stupnjem fakulteta (2,28%).

Kvalitetu izvođenja radionica potvrđuje i postotak zapošljavanja polaznika po završetku edukacija, jer čak  36,46% osoba od ukupnog broja nezaposlenih (192 polaznika) koji su prošli kroz radionice uspjelo se zaposliti. Po pitanju strukture zaposlenih polaznika prema stručnoj spremi, najveći broj zaposlenih polaznika je sa srednjom stručnom spremom (51,47%), dok oni s nižom razinom obrazovanja čine oko 30% zaposlenih u ukupnom broju zaposlenih polaznika.

europska_unija

Ovaj portal izrađen je uz pomoć Europske unije, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala, financiranog iz IV. komponente IPA.

Sadržaj portala isključiva je odgovornost Općine Donja Voća i partnera koji sudjeluju na izradi portala, i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije

ESF