Centar za podršku studentima i razvoj karijera (CPSRK) traži stručnog suradnika/suradnicu

Želiš biti dio tima koji surađuje s jednima od najuspješnijih hrvatskih i međunarodnih tvrtki u području IT-a i Businessa? Komunikativna si osoba i dobro se snalaziš u novim situacijama? Odlično pričaš engleski jezik, organizacija ti ne predstavlja problem i spreman/na si na nove izazove? Prijavi se za poziciju stručnog suradnika/suradnice u Centru za podršku studentima i razvoj karijera (CPSRK) na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.

CPSRK organizacijska je jedinica Fakulteta organizacije i informatike (FOI) čija je primarna misija razvijati i nuditi lepezu aktivnosti namijenjenih studentskoj populaciji te širiti pozitivan stav i proaktivan pristup studiranju. Kako bi Centar bio u mogućnosti i dalje provoditi aktivnosti te stvarati nove prilike, traže ambicioznu osobu koja bi rado doprinijela radu CPSRK-a. Pošto se radi o juniorskoj poziciji, ne očekuje se mnogo strogo usmjerenih vještina niti iskustva u radu na identičnim poslovima, već žele privući motiviranu osobu da se pronađe u opisu poslova. Najvažnija je želja i volja za razvojem u području rada CPSRK-a, a više informacija o Centru potražite na sljedećem linku.

Poželjan profil kandidata:

 • Izražene komunikacijske vještine
 • Odličan pismeni i verbalni izražaj
 • Sposobnost rada u timu
 • Odlično baratanje engleskim jezikom
 • Interes za karijerne teme i aktivnosti Centra
 • Želja za doprinosom akademskoj zajednici i studentima/diplomantima
 • Organizacijske vještine
 • Otvorenost, samoinicijativnost

Uvjeti:

 • Završen diplomski studij društvenog usmjerenja
 • Nezaposlena osoba koja nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala

Opis posla:

 • potpora kontinuiranom radu na ostvarivanju strategije Centra
 • administriranje rada Centra (stručna praksa, i sl.)
 • priprema i diseminacija informacija vezano uz misiju Centra (web, promotivni materijali, newsletter, društveni mediji, priopćenja za medije, i sl.)
 • objavljivanje i stvaranje sadržaja na web stranicama i portalu Centra
 • izrada i konceptualiziranje promotivnih materijala vezanih uz aktivnosti i misiju Centra
 • korištenje i analiziranje uspješnosti društvenih medija za bolju vidljivost misije Centra, promociju aktivnosti Centra i mobilizaciju dionika Centra za uključivanje u projekte i aktivnosti
 • uspostavljanje suradnje s ostalim strukturama Fakulteta
 • umrežavanje s institucijama iz područja djelovanja Centra
 • podrška pri savjetovanju studenata u području akademskih i socijalnih vještina, planiranja studija, mobilnosti i razvoja karijere
 • sudjelovanje u organizaciji Dana karijera i drugih karijernih aktivnosti
 • provođenje aktivnosti usmjerenih prema alumnijima
 • komunikacija i sastanci s poslodavcima vezano uz njihovo uključivanje u aktivnosti Centra                                        

Vrsta zaposlenja:

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Oglas Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pogledajte ovdje.

Pismenu zamolbu (motivacijsko pismo), CV i presliku diplome predati do 28. travnja 2017. godine na adresu:

Fakultet organizacije i informatike
n/r Emini Lajtman (dekanat)
Pavlinska 2
42000 Varaždin

 

europska_unija

Ovaj portal izrađen je uz pomoć Europske unije, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala, financiranog iz IV. komponente IPA.

Sadržaj portala isključiva je odgovornost Općine Donja Voća i partnera koji sudjeluju na izradi portala, i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije

ESF