BROŠURA "ZAJEDNO S NAMA DO NOVOG POSLA"

U lipnju 2016. godine izdana je brošura pod nazivom „Zajedno s nama do novog posla“ što je ujedno i slogan Udruge MENTOR. Izdavač brošure je Općina Donja Voća, ujedno i nositelj projekta MENTOR, a izrada je financirana od strane Europskog socijalnog fonda. U brošuri možete pronaći priče o uspješno provedenom zapošljavanju i samozapošljavanju različitih nacionalnosti i dobnih skupina te prikaz uspješne provedbe projekta MENTOR.

europska_unija

Ovaj portal izrađen je uz pomoć Europske unije, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala, financiranog iz IV. komponente IPA.

Sadržaj portala isključiva je odgovornost Općine Donja Voća i partnera koji sudjeluju na izradi portala, i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije

ESF