13.06.2016

PROJEKT MENTOR – USPJEŠNA EDUKACIJA GOTOVO 200 NEZAPOSLENIH

U subotu 11.6.2016. godine u Varaždinu je održana završna press konferencija projekta MENTOR uz svečanu podjelu certifikata polaznicima edukativnih radionica i volonterima, promociju brošure o uspješnom zapošljavanju i samozapošljavanju polaznika radionica te predstavljanja pozitivnih rezultata projekta  široj javnosti.

S ciljem smanjenja nezaposlenosti u Varaždinskoj županiji, 8. siječnja 2015. godine započeo je projekt Mentor koji se provodi do 7. srpnja 2016. godine.

Projekt MENTOR – HR.1.1.09-0009  je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu IPA programa za Republiku Hrvatsku, komponenta IV. Razvoj ljudskih potencijala, grant shema  «Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II»

Nositelj projekta: Općina Donja Voća.

Ugovorno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje  projekata Europske unije

 Naziv korisnika: Općina Donja Voća, Općina Vidovec, Općina Petrijanec

Partneri u projektu: Općina Vidovec, Općina Petrijanec, Hrvatski zavod za zapošljavanje  Regionalni ured Varaždin, Udruga za zaštitu i unapređenje čovjekova okoliša Franjo Koščec Varaždin.

Ukupna vrijednost projekta: 67.138,21 EUR

EU sufinanciranje projekta:  59.638,87 EUR

Projektni tim: Voditelj projekta i tri trenera za obuku nezaposlenih.

Prvi korak u provođenju projekta Mentor, uz zapošljavanje trenerica za edukaciju nezaposlenih osoba s područja općina Donja Voća (Sanja Kočet), Vidovec (Vlasta Rožić) i Petrijanec (Silvija Šincek Humek  i voditeljice projekta (Jadranka Jakopec) bio je i osiguravanje uvjeta za rad tj.  nabave opreme za održavanje radionica za nezaposlene osobe te postavljanje platforme za osobe s invaliditetom. U sklopu projekta osnovana je i Udruga MENTOR s ciljem udruživanja radi pružanja podrške i obuke nezaposlenim osobama te organiziranja radionica za nezaposlene osobe. Radionice su se u sklopu projekta počele održavati od svibnja 2015. godine, a predviđena je edukacija za 168 nezaposlenih osoba u sklopu provedbe projekta. Stoga su se od svibnja 2015. godine do svibnja 2016. godine održavale radionice za nezaposlene na području općina Donja Voća, Vidovec i Petrijanec u grupama do 12 polaznika, a u trajanju od 75 sati. Tijekom održavanja radionica radilo se u malim edukativnim grupama, a cilj radionica bio je dodatno motivirati  nezaposlene osobe i podržati ih u njihovom aktivnom  traženju  posla. Na kreativan način kroz vježbe i primjere iz prakse polaznicima su se prenijele nove mogućnosti, znanja i vještine koje su im pomogle i nadalje će im  u budućnosti pomoći u potrazi za radnim mjestom.  Pritom su polaznici naučili mnogo o sebi, što im je omogućilo dobivanje  cjelokupne slike o sebi, upoznavanje  načine na koje mogu procijeniti situaciju na tržištu rada, ideje i postupke  koje je moguće poduzeti u vezi poboljšanja situacije pronalaženja posla. Aktivnosti su uključivale; stjecanje vještina za traženje posla, podrška u razvoju karijere i traženju posla, u pisanju životopisa i molbi, simulacije i tehnike intervjuiranja, podizanje samopouzdanja i motivacije, razvijanje komunikacijskih vještina. Polaznici su u međusobnom kontaktu razmijenili svoja iskustva u traženju posla, svoje životne priče, dijelili međusobne  prijedloge i ideje  te davali jedni drugima podršku u traženju posla.

S obzirom na različite razine znanja i stručne spreme polaznika radionica (od završene osnovne škole do fakultetskog obrazovanja) prije svake radionice radilo se na evaluaciji utvrđivanja programa rada kako bi se utvrdila korisnost i svrhovitost te primjenjivost programa u odnosu na stručnu spremu polaznika. Vršila se prilagodba programa rada u smislu da su se pojedine teme obrađivane u većem obujmu, a i detaljnije. Na taj način korisnici su mogli nadoknaditi nedostatke u znanju, koji su često posljedica dugotrajne nezaposlenosti, budući da je većina  njih svoje obrazovanje završila prije dosta vremena pa su znanja koja su imali bila nepotpuna. Iz različitih razloga, jedan dio polaznika koji su se prijavili na radionice bili su bez predznanja o radu na računalu. Upravo iz tog razloga su se u program rada uključile i informatičke radionice. Korisnicu su na taj način primijenili naučena znanja u korištenju računala već tokom radionica prilikom pripremanja molbe i životopisa na računalu, te pretraživanjem natječaja putem interneta.

Jedan od ciljeva Udruge Mentor je i poticanje volonterstva, pa su u sklopu udruge organizirane i besplatne edukativne radionice za sve zainteresirane „potencijalne“ volontere s područja općina Donja Voća, Petrijanec i Vidovec. Predavanja su organizirana pod vodstvom predsjednice Udruge Franjo Koščec. Na taj način nezaposlenim osobama i svim zainteresiranim mještanima općina omogućilo se uključivanje u volonterske aktivnosti kroz projekt, gdje su volonteri kao ispomoć prilikom pripreme i održavanja radionica za nezaposlene osobe imali priliku stjecati i unaprijediti različite kompetencije, znanje, vještine i stavove koje će moći uvrstiti u svoj životopis.  Kroz radionice je prošlo 12 volontera koji su kasnije kroz provedbu projekta bili aktivni sudionici u provedbi projektnih aktivnosti.

Radionice su bile uspješne. Na području općina koje su bile korisnici projekta dolazi do smanjenja nezaposlenosti za 30,03%. Održano je ukupno 19 radionica s prosječno 10-12 polaznika na području svih triju općina te jedna radionica samozapošljavanja s 10 polaznika čime su zapravo i prijeđeni početni ciljevi projekta. Tako su prema predviđenom broju od 168 polaznika kroz radionice prošle ukupno 192 nezaposlene osoba. Od predviđenih 14 radionica po 12 osoba održano je čak 19 radionica za nezaposlene osobe. Kvalitetu izvođenja radionica potvrđuje i postotak zapošljavanja polaznika po završetku edukacija, jer čak  36,46% osoba od ukupnog broja nezaposlenih koji su prošli kroz radionice uspjelo se zaposliti.

U sklopu projekta, uz radionice za nezaposlene osobe, predviđen je i dodatni modul koji je vezan na samozapošljavanje, odnosno pokretanje i osnivanje vlastitog posla. Cilj radionica bio je da svaki polaznik po završenom mentoriranju bude osposobljen sam kreirati i pokrenuti svoj posao, napisati poslovni plan te odabrati vrstu društva koju će otvoriti. Radionice za samozapošljavanje zamišljene su i na način kao grupa potpore mladima, ali i drugim nezaposlenim osobama, koje se spremaju u poduzetnički pothvat. Kroz radionice, polaznicu su u suradnji s mentoricama kroz trotjedno predavanje radili na izradi poslovnih planova. U afirmativnom okruženju, polaznici su tijekom radionica također imali priliku slušati i o iskustvima u svijetu poduzetništva jer je svrha radionica bila stvaranje pozitivnog poduzetničkog duha, a koji u konačnici implicira novim idejama i novim projektima koji će biti baza za zapošljavanje većeg broja nezaposlenih osoba. Stoga su tijekom radionica polaznici susreli i uspješne poduzetnike s Varaždinskoj područja, s namjerom da vlastitom pričom i iskustvom polaznicima „približe“ svijet poduzetništva. Gosti tijekom održavanja radionica bili su Zvonko Kišić, uspješan poduzetnik i direktor poduzeća Nika-konstrukcije d.o.o. te  Slava Pintarić, i sama polaznica radionica za nezaposlene u sklopu projekta Mentor, vlasnica novoosnovanog pogrebnog poduzeća Sky d.o.o koja je i prije održanih radionica o samozapošljavanju već krenula s osnivanjem svog vlastitog posla. Međutim, kako bi se polaznicima što praktičnije približio način osnivanja poduzeća te biranje poduzetničkog oblika društva upoznalo ih se i s poticajima koje mogu kao trenutno nezaposlene osobe ostvariti od strane Zavoda za zapošljavanje te su se iz tog razloga jedne od radionica održale u  suradnji s gostima predavačima. Kao gosti predavači na radionicama sudjelovali su: predsjednica Udruge volontera Franje Koščec  iz Varaždina Ana-Marija Runjić, Karlo Kučan, poslovni savjetnika za područje poduzetništva iz Međunarodne agencije za razvoj te stručni tim od strane Zavoda; Eleonora Ozmec dipl. politolog, Branka Šaško dipl. socijalna radnica i Devid Kos dipl. psiholog. 

Uz rezultate smanjenja nezaposlenosti na područjima provedbe projekta, pokrenuta su i tri  nova vlastita posla od strane polaznika s poduzetničkim duhom koji su bili uključeni u održane radionice u 2015. za nezaposlene i  radionice samozapošljavanja. Bojan Migač otvorio je foto sudio BEST TIME STUDIO u Lepoglavi;  sestre Ivana i Ana Mihin otvorile su slastičarnicu KOLAČIĆ SREĆE  u Majerju; Slava Pintarić iz Nedeljanca zajedno sa Sebastijanom Kovačićem otvorila je pogrebno poduzeće SKY d.o.o u Ivancu. Tijekom radionica o samozapošljavanju mladi poduzetnici su uz pomoć trenerica za edukaciju nezaposlenih osoba detaljno razradili svoj poslovni plan. Uz kvalitetan poslovni plan, odobreni su im  zahtjevi za dodjeljivanjem financijskih sredstava u okviru mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Tvoja inicijativa-tvoje radno mjesto. 

Troškove održavanja radionica sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, nositelj projekta Općina Donja Voća i partneri u projektu Općina Vidovec i Općina Petrijanec. 

Certifikat za uspješno sudjelovanje na radionicama za nezaposene osobe primilo je 169 polaznika:

Silvija Kukec, Sanja Stolnik, Verica Martan, Petra Jakopanec, Josip Bolčević, Blaženka Siročić, Nikolina Crnčec, Olga Novoselec, Anka Kralj, Pavao Kereži, Darinka Čehok, Goran Kramar, Mirko Mihalina, Marin Canjuga, Nedjeljko Rožić, Drago Sudec, Slađana Vincek, Marina Kundija, Jasenka Bosilj, Damir Potisk, Ana Bolčević,  Bosilj, Martin Sambolec, Damir Sambolec, Monika Marolin, Milena Ljubek Hosni, Krunoslav Vajdić, Mladen Pokos, Nenad Đurman, Marin Stipan, Ivan Melnjak, Božica Vrček, Ivanka Bedenik, Đurđica Bačan, Marija Posavec, Željka Žnidarić, Milica Mužek, Jasna Pahić, Mirjana Novoselec, Verica Jakopanec, Štefica Težak, Stjepan Lovrečić, Josipa Klepač, Josip Ferenec, Krunoslav Breški, Stanko Jovan, Marija Košić, Nevenka Martinec, Marijana Kralj, Terezija Krapinec Zebec, Robert Mihalić, Ankica Bunić, Zdenka Jakopanec, Branko Lukaček, Marina Stolnik, Alojz Lazar, Nadica Kolenko, Barica Martan,  Marija Martan, Štefanija Martan, Julijana Stolnik, Franjo Patrčević, Božica Vidović, Aranka Korpar, Mirjana Zagorec, Zdravko Gazdek, Mladen Blažeković, Stjepan Miko, Vesna Plantić, Juraj Mašić, Franciska Martinčević, Ana Marija Škrinjar, Barbara Skok, Ana Klaneček, Ines Rušec, Saša Ageljić, Sejda Ageljić, Suzana Ageljić, Sanela Rogina, Ana Brodar, Mateja Mihalić, Marija Kukec Prepelić, Ružica Glavić, Mario Vrček, Vjekoslav Dumenčić, Irena Žuna, Jožica Kočet, Đurđa Jakopanec, Danica Gregur, Štefanija Okun, Zlatko Skok, Mihaela Bosilj, Petar Vidović, Tihomir Kukec, Micika Vidović, Vladimir Kočet, Antun Črnila, Zvonimir Težak, Katarina Piskač, Josip Buhin, Stjepan Uranić, Josip Črnila, Danijela Horvat, Valentina Stolnik, Dejan Premužić, Milka Lukaček, Andreja Gregur, Josip Sambolec, Siniša Meško, Marija Švetak, Marija Leskovar, Stjepan Hrženjak, Monika Kereži,  Ivana Mihin, Monika Frkač, Vesna Kukec, Anđelko Novak, Božena Rogina, Romano Pozder, Slava Pintarić, Marijan Lisičak, Mladen Sabol, Jasmin Kundija, Tatjana Užar, Matija Habulan, Stjepan Kokot, Franjo Slivar, Davorka Telebar, Ivica Telebar, Martin Hrženjak, Marjan Martan, Dragutin Medenjak, Drago Hrženjak, Janko Vrabec, Danijel Telebar, Anamarija Justament, Marija Herega, Tajana Bešvir, Kristina Leskovar, Jurica Jovan, Damir Hajsok, Ilija Ereiz, Mihael Majcenović, Srećko Štumerger, Anica Mikulek, Božica Domjan, Ruža Vrabec, Dragutin Sambolec, Marija Patrčević, Stjepan Eršetić, Sanja Mojzeš, Stjepan Sambolec, Janko Premužić, Spomenka Žunec, Slavko Lukaček, Zdenko Cikač, Josipa Hohnjec, Jadranka Kočet, Ljubica Melnjak, Josip Margetić, Robert Puček, Anica Melnjak, Ruža Novak, Petar Košić, Nikolina Koščak, Marina Kočet.

Certifikat za uspješno sudjelovanje na radionicama za nezaposlene i za samozapošljavanje primilo je 5 polaznika:

Ines Priher, Valerija Medenjak, Danijela Fotez, Ana Ono, što je Ivana. 

Certifikat za uspješno sudjelovanje na radionicama za samozapošljavanje primila su 4 polaznika:

Bojan Migač, Marina Kocet, Peter Tomiša, Nikolina Koščak

Certifikat za uspješno sudjelovanje na radionicama za nezaposlene primilo je 9 polaznika romske nacionalne manjine:

Štefica Oršuš, Cherry Ignac, Ignac Ljiljana, Rebana Orsós, Tanja Horvat Balog Marina, Marina Oršuš, Mario Bogdan, Marko Oršuš

Certifikat za uspješno sudjelovanje na radionicama za nezaposlene primilo je 6 osoba s invaliditetom:

Marina Bolčević, Alenka Katanec Makaj, Katarina Mihalić, Štefica Stolnik, Janko Korpar, Božica Švetak

Certifikat za uspješno sudjelovanje na radionicama za nezaposlene osobe i radionicama za samozapošljavanje primila je 1 osoba s invaliditetom:

Vlatka Rožić

Certifikat za volontiranje u skopu provedbe projekta primilo je 15 volontera:

Marina Kereži, Marina Kočet, Jadranka Kočet, Anamarija Justament, Silvija Kukec, Monika Marolin, Valerija Medenjak, Krunoslav Vajdić, Tea Kiđemet, Nikolina Koščak, Emina Ljubek, Jadranka Jakopec, Sanja Kočet, Vlasta Rožić, Silvija Šincek Humek

Prilog o završnoj press konferenciji u dnevniku VTV-a:

 

galerija
galerija
galerija
galerija
galerija
galerija
galerija
galerija
galerija
galerija
galerija
galerija
galerija
galerija