17.08.2017

Prijavljen projekt "Zaželi"

Općina Donja Voća zajedno sa svojim partnerima Općinama Vinica i Benja, Centar za socijalnu skrb Ivanec, Centar za socijalnu skrb Varaždin, Hrvatski zavod za zapošljavanje - regionalni ured Varaždin te Udrugom Mentor prijavila projekt vrijedan 4.592.645,78 kn u kojem će se zaposliti 29 osoba.

Projekt ima za cilj obrazovanje/osposobljavanje i uključivanje ukupno 29 žena u nepovoljnom položaju s područja Općina Donja Voća, Vinica i Bednja na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života ukupno 145 krajnjih korisnika operacije s područja uključenih općina - osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim ruralnim područjima pružajući im potporu i podršku u svakodnevnom životu.

 

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal 29 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja s ruralnih područja Općine Donja Voća (12), Općine Bednja (14) i Općine Vinica (3) putem pohađanja verificiranog programa osposobljavanja te zapošljavanjem u razdoblju od 23 mjeseca u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, kao i potaknuti socijalnu uključenost, povećati razinu kvalitete života i postići prevenciju prerane institucionalizacije krajnjih korisnika projekta.

 

Općine Donja Voća i Bednja pripadaju 3. skupini područja posebne državne skrbi s indeksom razvijenosti između 50% i 75% prosjeka RH, dok je razvijenost Općine Vinica između 75% i 100% prosjeka RH. Prema podacima HZZ-a za 06/2017, broj nezaposlenih osoba na razini RH iznosio je 169.188, od čega je bilo 97.916 (57,76%) žena. Na razini VARAŽDINSKE ŽUPANIJE prema evidenciji HZZ-a za 06/2017 bilo je ukupno 3.913 nezaposlenih osoba, od čega je 2.125 žena (54,31%). Projektne aktivnosti će se u potpunosti provoditi na području Varaždinske županije.

 

Prema podacima iz Godišnjaka HZZ-a za 2016., prosječna stopa nezaposlenosti na državnoj razini iznosila je 14,3%, pri čemu je u Varaždinskoj županiji bila niža od prosjeka (8,5%), a indeks prosječnog broja nezaposlenih 2015/2016 iznosio je 77,6.

 

Na području prijavitelja, OPĆINE DONJA VOĆA u 06/2017 zabilježeno je 93 nezaposlenih osoba, od čega 45 žena (49,46%). Od 45 žena 4 su osobe s invaliditetom, a 12 ih ima 50 ili više godina. Vezano za razinu obrazovanja, 1 žena nema završenu osnovnu školu, 12 ima završenu samo osnovnu školu, dok ih 27 ima završeno srednjoškolsko obrazovanje, 11 žena nezaposleno je u periodu od 1-3 godine, a 13 u periodu duljem od 3 godine.

 

Na području Partnera 1, OPĆINE BEDNJA u 06/2017 prema evidenciji HZZ-a zabilježeno je 142 nezaposlenih osoba, od čega 68 žena (47,89%). Od njih, niti jedna nije osoba s invaliditetom, a 32 ima 50 ili više godina. Vezano za razinu obrazovanja, 6 žena nema završenu osnovnu školu, 27 ima završenu samo osnovnu školu, dok ih 25 ima završeno srednjoškolsko obrazovanje. Od registriranih nezaposlenih žena, njih 13 nezaposleno je u periodu od 1-3 godine, a 24 u periodu duljem od 3 godine.

 

Na području Partnera 2, OPĆINE VINICA u 06/2017 prema evidenciji HZZ-a zabilježeno je 53 nezaposlene osobe, od čega 31 žena (58,49%). Od te 31 žene, 1 je osoba s invaliditetom, a 6 ima 50 ili više godina. Sve žene imaju završenu osnovnu školu, 3 imaju završenu samo osnovnu školu, dok ih 16 ima završeno srednjoškolsko obrazovanje. Od registriranih nezaposlenih žena, njih 4 nezaposleno je u periodu duljem od 3 godine.

 

Projektni Partner 3 – CZSS Ivanec nadležan je za područje Općine Donja Voća i Općine Bednja, dok je Partner 4 - CZSS Varaždin nadležan za područje Općine Vinica te će njihova uloga biti vezana za aktivnosti identifikacije i odabira krajnjih korisnika te njihovo informiranje o mogućnosti uključivanja na projekt, a također će sudjelovati u aktivnostima promidžbe i vidljivosti projekta.

 

Partner 5 HZZ - Regionalni ured Varaždin sudjelovat će u provedbi aktivnosti identifikacije i odabira žena pripadnica ciljnih skupina i njihovom informiranju o mogućnosti uključivanja na projekt te će sudjelovati u aktivnostima promidžbe i vidljivosti projekta.

 

Partner 6 - Udruga za socijalne aktivnosti i potporu pri zapošljavanju – Mentor  imat će ulogu glavnog projektnog koordinatora te će za potrebe provedbe projekta zaposliti 1 osobu temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme (30 mjeseci), a po završetku provedbe projekta imat će ulogu glavnog koordinatora za održivost projektnih rezultata.

Naime, udruga je osnovana u 01/2015 od strane 3 općina upravo sa svrhom pružanja podrške i obuke nezaposlenim osobama i planira se daljnje širenje u tom smjeru. Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena (Nacionalna politika za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015., Strateško djelovanje za ravnopravnost spolova 2016.-2019., Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2011. do 2016.) te Prijedlogom Odluke Vijeća EU o smjernicama politike zapošljavanja država članica u kojem se naglasak stavlja na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva.

 

Nadalje, projekt je u skladu i sa Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja od 2015. do 2017. u kojima je jedan od ciljeva aktivne politike zapošljavanja povećanje stope zapošljivosti žena. Rezultati projekta znatno će pridonijeti rješavanju postojećih problema nezaposlenosti i socijalne isključenosti na lokalnoj razini, čime će se ujedno doprinijeti rješavanju istih na regionalnoj i nacionalnoj razini.

 

Projekt se temelji na suradnji s udrugama i civilnim društvom te uključuje izravno širenje dobre prakse u okviru 3 ruralne općine Varaždinske županije. Po završetku provedbe projekta volonteri Udruge Mentor će nastaviti raditi sa ženama uključenim u program u smislu pružanja daljnje podrške njihovom profesionalnom razvoju i daljnje zaposlenosti. Također, same žene će kasnije u ulozi volontera prenositi stečena znanja i iskustvo na druge osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, što predstavlja društveno - koristan rad u lokalnoj zajednici. Dobro upravljanje lokalnih samouprava vidljivo je iz implementacije sadržaja za osobe u nepovoljnom položaju kako bi se unaprijedio njihovo zdravlje, društvena uključivost i kvaliteta života.

Prijavitelj projekta nalazi se u području 2. skupine prema indeksu razvijenosti, a cijeli projekti provodi se u ruralnim područjima s nižim dohotkom i stupnjem obrazovanja.

 

Ukupni troškovi projekta iznose 4.592.635,78 kn od čega su bespovratna sredstva u iznosu 100% projekta.