22.04.2015

OSNIVAČKA SKUPŠTINA UDRUGE MENTOR

Temeljni cilj EU projekta MENTOR  je osnivanje udruge za nezaposlene osobe koja samostalno djeluje kroz projektni tim i upravlja aktivnostima projekta na tri mjesta, u Donjoj Voći, Vidovcu i Petrijancu.

Osnivačka skupština Udruge Mentor održana je 30. siječnja 2015. godine u prostorijama Općine Donja Voća. Osnivači udruge su: Općina Donja Voća, Općina Vidovec i Općina Petrijanec.

U periodu trajanja projekta, kroz realizaciju aktivnosti udruge,  previđena je edukacija za 168 nezaposlenih osoba (14 grupa po 12 osoba). Program osposobljavanja za svaku grupu trajat će tri tjedna, po pet sati dnevno.

Nezaposlene osobe koje se žele uključiti u edukaciju moraju imati najmanje srednju stručnu spremu. Edukacijom će si nezaposlene osobe osigurati kompetencije za pronalaženje posla na tržištu rada i volontiranje, te će se upoznati sa mogućnostima za pokretanje vlastitog posla. Procjenjuje se da će najmanje 30% sudionika edukacije naći posao u roku od tri mjeseca tijekom i nakon programa obuke.

Projektom je predviđena obuka tri trenera koje zapošljavaju općine Donja Voća, Vidovec i Petrijanec iz baze nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Obrazovanje trenera traje šest obrazovnih modula. Četiri obrazovna modula provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, a dva obrazovna modula vanjski stručnjak. Osposobljavanje trenera za provođenje edukacije za nezaposlene trajat će tri do četiri mjeseca.