29.04.2015

O volontiranju

“Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu”- Ghandi

U svijetu su volonterstvo i volontiranje definirani na različite načine i imaju različite dimenzije, ali se može slobodno reći kako je u svojoj najširoj definiciji volonterski rad neplaćeno, nekarijerističko, neprofitno, slobodno izabrano djelovanje koje se javlja u različitim oblicima.
Upravo na tome temelji se i definicija volonterstva koju je prihvatila Republika Hrvatska (Zakon o volonterstvu NN 58/07) koja kaže: „Volontiranjem se, u smislu ovoga Zakona, smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno“.

Ovim zakonskim okvirom omogućeno je organizatorima volontiranja i volonterima da volonterstvo ima svoju službenu svrhu i pisane tragove o svim korisnim stvarima  koje volontiranje nosi.
Iako volontiranje možemo promatrati i u širem kontekstu u svim situacijama kada svojim angažmanom djelujemo na pojedinca s ciljem da mu pomognemo  ili na širu društvenu zajednicu u kojoj živimo  za koju smo na kraju sami odgovorni.
Prilike su posvuda a na nama je da izaberemo želimo li djelovati i biti proaktivni ili jednostavno prepustiti se institucijama i uskom krugu ljudi da donose odluke umjesto nas.

Svima nam je važno da živimo u uređenom društvu u kojem možemo, živjeti, raditi, pomagati ,biti solidarni, u kojem nas je moguće čuti ako zatrebamo pomoć ali isto tako znati saslušati ako je pomoć potrebna  nekome do nas.

Kada se volonterstvo pojavljuje u službenom obliku ono još više dobiva na težini i korisno ja za najmanje tri strane : neposredno osobi kojoj se pomaže kao i njezinoj obitelji, organizatoru volontiranja jer se volonterstvo vrednuje u širem kontekstu  sve više u našoj zemlji, a još u većoj mjeri u  svijetu i EU. Naime, svakim smo danom svjedoci raznih katastrofa i posljedica ratovanja pa kod pružanja pomoći  ljudima   sudjeluje cijela vojska volontera.  Za samog volontera iskustvo u volontiranju je  samo po sebi  vrlo vrijedno jer znači da smo spremni na sudjelovanje u radu i više nego što je potrebno, a kad volontiramo na nekom poslu te istodobno učimo, stječemo nova znanja i nadograđujemo postojeće, otvoreni smo za razna nova posla koja se traže na tržištu rada.

U razvijenim zemljama  volonterski angažman kod potencijalnih poslodavaca izuzetno je  priznat, vrednovan i tražen te je vrlo značajna i gotovo obvezna preporuka za svako daljnje zapošljavanje.

U Hrvatskoj se u posljednjih nekoliko godina razvijaju novi pristupi organiziranom volontiranju. Uglavnom se volonterske aktivnosti provode kroz organizacije civilnog društva  i ustanove zdravstvene i socijalne skrbi koje na ovaj način podižu kvantitetu i kvalitetu svojih aktivnosti i usluga međutim sve je više ljudi koji se obraćaju uspješnim tvrtkama ili obrtima  sa neposrednim upitom da li se kod njih može volontirati   u nadi da će naučiti nove vještine i dobiti nova znanja.
Kako do znanja i vještina koja su potrebna i tražena na tržištu rada? Kako konstruktivno, korisno i kvalitetno iskoristiti vrijeme od završetka školovanja do dobivanja zaposlenja? Što mogu naučiti a može mi koristiti u bilo kojem poslu i bilo gdje radio/radila? Jedan od mogućih odgovora na ova pitanja je – volontiranjem.

Volontiranje nam doprinosi pojačanom sudjelovanju građana u društvenom životu, pomaže stvaranju lokalnih mreža i stvara osjećaj odgovornosti za rješavanje problema koji postoje u zajednicama.
Posebno značenje volontiranje ima za mlade ljude jer se pred njima nalazi budućnost a za nju  su prvenstveno sami odgovorni. Država i nadležna ministarstva nažalost bez našeg vlastitog angažmana ne mogu sama riješiti  brojne probleme  posebno pitanje nezaposlenosti.

Mladi predstavljaju ogroman potencijal za razvoj, što je važno prepoznati i podržati, olakšavajući različite oblike aktivnog sudjelovanja, uključujući volontiranje. U vremenu u kojem živimo poticanja mladih na volontiranje ima višestruku važnost, to je iskustvena i odgoj mladih za aktivnu građansku ulogu u razvoju društvenog i demokratskog društva. Jednako važna uloga volonterstva igra u razvoju samopoštovanja i vrijednih socijalnih vještina bitnih za razvoj svakog pojedinca. Volontiranje ima potencijal za podršku odgovorno rast i vrlo koristan alat za uvođenje mladih u svijet aktivnih i odgovornih pojedinaca da društvo u kojem smo svi pripadamo.

 

Što društvo dobiva volontiranjem mladih

Što mladi dobivaju volontiranjem

 • Stvaranje novih vrijednosti

 • Veća građanska odgovornost i aktivizam mladih

 • Razvoj društvene solidarnosti

 • Bolja socijalna uključenost mladih u društvo

 • Razvijanje kreativnosti i tolerancije

 • Bolja kvaliteta života

 • Humanije društvo

 • Prevencija delinkvenciju

 • Poboljšana konkurentnost na tržištu rada

 •  Učinkovitije odgovaranje na potrebe u društvu

 • Samopoštovanje

 • Razvijanje razumijevanja za društvene probleme i suosjećanja s drugima

 • Učenje komunikacijskih vještina

 • Mogućnost utjecanja na društvene promjene

 • Nova znanja i vještine

 • Nova poznanstva s različitim društvenim skupinama

 • Zadovoljstvo koje proizlazi iz pomaganja drugima

 • Osjećaj korisnosti i pripadnosti

 • Prvo radno iskustvo

 • Korisni slobodno

 • Mjesto na kojem možemo pokazati svoje sposobnosti