22.04.2015

Natječaj za radno mjesto trenera

IPA program za Republiku Hrvatsku, komponenta IV. Razvoj ljudskih potencijala, grant shema «Lokalne
inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II»


Projekt MENTOR - financiran od strane Europske unije

Općina Donja Voća raspisuje
NATJEČAJ za radno mjesto trenera za edukaciju nezaposlenih osoba - na određeno vrijeme -
1 izvršitelj/ica
U okviru EU projekta „MENTOR“ (IPA IV, LEDI Faza II), traži se osoba za rad na EU projektu, na odreĎeno (17 mjeseci) puno radno vrijeme


Uvjeti:
- VSS ili VŠS
- radno iskustvo i iskustvo na provedbi EU projekta (poželjno, ali nije uvjet)
- rad na računalu (Word, Exel, PowerPoint)
- poduzetnost, organiziranost, odgovornost, komunikativnost
- poželjno iskustvo volontiranja
- zdravstvena sposobnost


Ulaganje u budućnost
IPA program za Republiku Hrvatsku, komponenta IV. Razvoj ljudskih potencijala, grant shema «Lokalne
inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II»
Projekt MENTOR - financiran od strane Europske unije


Uz prijavu kandidati moraju priložiti:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
- preslik domovnice i osobne iskaznice,
- uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).


Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na natječaj već će se ona ishoditi prije zapošljavanja odabranog kandidata.
Prednost pri zapošljavanju imaju nezaposlene osobe s područja Općine Donja Voća.


Opis poslova:
Razvoj edukacijskog materijala za obuku nezaposlenih osoba, razvoj trening programa za obuku, održavanje edukativnih radionica, ocjena postignutih rezultata edukacije, nakon edukacije izrada niša za zapošljavanje u skladu s sklonostima i sposobnostima polaznika, širenje rezultata projekta i promocija


Plaća: 512,00 Eur bruto 2


Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja će o načinu testiranja biti obaviješteni putem web stranice Općine Donja Voća.


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Općini Donja Voća, Donja Voća 26 c, 42245 Donja Voća u roku od 8 dana od objave natječaja, zaključno sa 19.02.2015. godine, s naznakom „Za natječaj“.


Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.


O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke.

 

Općinski načelnik
Krunoslav Jurgec