article_pic

O volontiranju

“Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu”- Ghandi U svijetu su volonterstvo i volontiranje definirani na različite načine i imaju različite dimenzije, ali se može slobodno reći kako je u svojoj najširoj definiciji…

Pročitajte više