article_pic

Natječaj za radno mjesto trenera

IPA program za Republiku Hrvatsku, komponenta IV. Razvoj ljudskih potencijala, grant shema «Lokalneinicijative za poticanje zapošljavanja – faza II» Projekt MENTOR - financiran od strane Europske unijeOpćina Donja Voća raspisujeNATJEČAJ…

Pročitajte više
article_pic

Natječaj za radno mjesto Voditelj EU projekta

Općinski načelnik Općine Donja Voća, raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto Voditelj EU projekta - na odreĎeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica U okviru EU projekta „MENTOR“ (IPA IV, LEDI Faza II), traži se vanjski suradnik za rad…

Pročitajte više
article_pic

Održan KICK OFF MEETING EU projekta mentor

Početak provođenja EU projekta MENTOR službeno je obilježen kick off meetingom 23. siječnja 2015. godine u prostorijama Općine Donja Voća. Općina Donja Voća, nositelj projekta, zajedno sa partnerima u projektu: Hrvatskim zavodom za zapošljavanje,…

Pročitajte više
article_pic

Projekt MENTOR poziv na testiranje

POZIV NA PSIHOLOGIJSKO TESTIRANJE KANDIDATA KOJI SU PODNIJELI PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO TRENERA ZA EDUKACIJU NEZAPOSLENIH OSOBA Psihologijskom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati: Monika Kočet, Donja Voća 19 b, Donja Voća Sanja…

Pročitajte više