Uspjeli smo

article_pic

POZITIVNI REZULTATI ODRŽAVANJA EDUKATIVNIH RADIONICA UDRUGE "MENTOR" - ZAJEDNO S NAMA DO NOVOG POSLA

Na području općina Donja Voća, Petrijanec i Vidovec krajem lipnja 2015.…

Pročitajte više

europska_unija

Ovaj portal izrađen je uz pomoć Europske unije, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala, financiranog iz IV. komponente IPA.

Sadržaj portala isključiva je odgovornost Općine Donja Voća i partnera koji sudjeluju na izradi portala, i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije

ESF