Uspjeli smo

article_pic

Uspješna provedba projekta „Mentor“ u 2015.

S ciljem smanjenja nezaposlenosti u Varaždinskoj županiji, 8. siječnja 2015.…

Pročitajte više
article_pic

Udruga “Mentor” na otvorenju “Best Time studia”

U Lepoglavi, 12.12.2015. godine, sa svojim radom započeo novi foto studio…

Pročitajte više
article_pic

OTVORENJE SLASTIČARNICE "KOLAČIĆ SREĆE"

Udruga “Mentor” u nazočnosti projektnog tima na projektu “Mentor”…

Pročitajte više
article_pic

SMANJENA NEZAPOSLENOST - REZULTAT PROVEDENIH RADIONICA U PROJEKTU MENTOR

U našoj zemlji nezaposlenost je jedan od većih problema ako ne i najveći,…

Pročitajte više
article_pic

Uspješna lokalna podrška nezaposlenim osobama

S ciljem smanjenja nezaposelnosti u Varaždinskoj županiji  pokrenut…

Pročitajte više

europska_unija

Ovaj portal izrađen je uz pomoć Europske unije, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala, financiranog iz IV. komponente IPA.

Sadržaj portala isključiva je odgovornost Općine Donja Voća i partnera koji sudjeluju na izradi portala, i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije

ESF