Samozapošljavanje

article_pic

Uspješni primjeri samozapošljavanja

Oni koji se žele okušati u privatnom biznisu, moraju biti spremni na…

Pročitajte više
article_pic

Informacije o potporama za samozapošljavanje

Svi koji se odluče na samozapošljavanje, ovdje će pronaći informacije…

Pročitajte više

europska_unija

Ovaj portal izrađen je uz pomoć Europske unije, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala, financiranog iz IV. komponente IPA.

Sadržaj portala isključiva je odgovornost Općine Donja Voća i partnera koji sudjeluju na izradi portala, i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije

ESF