Samozapošljavanje

article_pic

NOVČANI POTICAJI OD STRANE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kao dio Aktivne politike zapošljavanja na državnoj razini Hrvatski…

Pročitajte više
article_pic

Poslovni uzlet grada Varaždina, 26. veljače 2016.

Poslovni dnevnik u suradnji s gradom Varaždinom i Varaždinskom županijom…

Pročitajte više
article_pic

Udruga “Mentor” na otvorenju “Best Time studia”

U Lepoglavi, 12.12.2015. godine, sa svojim radom započeo novi foto studio…

Pročitajte više
article_pic

OTVORENJE SLASTIČARNICE "KOLAČIĆ SREĆE"

Udruga “Mentor” u nazočnosti projektnog tima na projektu “Mentor”…

Pročitajte više
article_pic

Uspješna provedba radionica samozapošljavanja u sklopu projekta "Mentor"

S ciljem poticanja nastanka te povećanja (samo)zapošljavanja, Općina…

Pročitajte više

europska_unija

Ovaj portal izrađen je uz pomoć Europske unije, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala, financiranog iz IV. komponente IPA.

Sadržaj portala isključiva je odgovornost Općine Donja Voća i partnera koji sudjeluju na izradi portala, i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije

ESF