Tajna uspjeha poduzetnika početnika

Poduzetnik početnik sigurno će uspjeti ako:

 • KVALITETNO ISPITA TRŽIŠTE

Za početnike u poslu itekako je preporučljivo da se sami upuste u istraživanje tržišta jer na taj način imaju prilike da osjete kako „diše” tržište te uspostave kontakte sa potencijalnim kupcima i dobavljačima.

 •  PRIPREMI DETALJAN POSLOVNI PLAN

Svrha poslovnog plana nije pisanje dokumenata nego detaljno planiranje. Plan je prvi korak koji se konstantno revidira i korigira, stoga je printanje plana nepotrebno već  ga je bolje držati u elektronskoj formi radi lakšeg dopunjavanja.

Greške koje treba izbjegavati kod izrade poslovnog plana:

 • Pisanje plana u jednom dahu - bolje je pisati po sekcijama. Poslovni plan je skup spojenih modula - bolje ga je započeti pisati s dijelovima koji nam se najviše sviđaju. 
 • Poslovni plan je završen- poslovni plan je samo slika onoga što je Vaš biznis bio u tom trenutku. Tržište, konkurencija i raspoložive tehnologije nikada ne miruju pa se time poslovni planovi kontinuirano nadopunjavaju.
 • Skrivanje plana od tima - Plan treba promatrati kao managment alat.  Da bi se ostvario, svi koji sudjeluju u organizaciji moraju znati što se od njih očekuje.
 • Novac i profit nisu isto- Ogromna je razlika između novca(cash) i profita. Čekanje na novčanu uplatu kupaca može ugroziti posao bez djelovanja na njegovu profitabilnost. Profit je računovodstvena stavka a novac je ono čime raspolažete u banci.
 • Širenje lista prioriteta - Plan sa tri ili četiri prioriteta je plan koji ima svoju snagu jer većina ljudi razumije upravo toliki broj prioriteta. Plan sa 20 prioriteta zapravo nema nijedan prioritet. 
 • Precjenjivanje važnosti ideje - Ono što daje vrijednost ideji nije ona sama. Posao podrazumijeva realizaciju ideje na kojoj je nastao
 • Predviđanje važnih detalja u prvih 12 mjeseci - Pod detaljima se podrazumijevaju projekcije, ključni pokazatelji,odgovornosti i rokovi. Novčani tok  je izuzetno bitan u prvih 12 mjeseci ali je jednako važna raspodjela odgovornosti među ljudima koji su zaduženi za ostvarivanje tog novčanog toka.

Detalji u poslovnom planu su značajni jer bez njih poslovni plan ne vrijedi ništa. 

 • ZA PRAĆENJE POSLOVANJA ANGAŽIRA KVALITETNO RAČUNOVODSTVO
 • PRIJE ZADUŽIVANJA ISTRAŽI SVE MOGUĆNOSTI NAJPOVOLJNIJEG KREDITIRANJA
 • SVE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, KREDITORIMA I ZAPOSLENICIMA PODMIRUJE U ROKOVIMA
 • PRILIKOM SKLAPANJA UGOVORA SA POSLOVNIM PARTNERIMA POSTUPA OPREZNO
 • PLANIRANE ISPORUKE KUPCIMA IZVRŠAVA NA VRIJEME PREMA UNAPRIJED RASPOLOŽIVIM KAPACITETIMA
 • ULAŽE U KONTINUIRANO OBRAZOVANJE SVIH ZAPOSLENIH 

Potpore za samozapošljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: 

 • “Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto”
 • Korisnici: Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju, prijavljene u evidenciji Zavoda
 • Subvencija: 25.000 HRK
 • „Tvoja inicijativa - tvoje sezonsko radno mjesto“ (paket mjera za žene)
 • Korisnici: Nezaposlene žene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju prijavljene u evidenciju Zavoda
 • Cilj mjere: pružiti stručnu i financijsku podršku ženama koje su zainteresirane za otvaranje sezonskih obrta
 • „Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto u zelenom gospodarstvu“
 • Korisnici: Mlade nezaposlene osobe do 29 godina života prijavljene u evidenciji nezaposlenih
 • Cilj mjere: pružiti stručnu i financijsku podršku realizaciji poduzetničkih ideja mladim nezaposlenim osobama koji se žele samozaposliti u zelenom gospodarstvu
 • Subvencija: 27.000 HRK

 

europska_unija

Ovaj portal izrađen je uz pomoć Europske unije, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala, financiranog iz IV. komponente IPA.

Sadržaj portala isključiva je odgovornost Općine Donja Voća i partnera koji sudjeluju na izradi portala, i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije

ESF