POZIV

pozivaju  se  sve nezaposlene osobe koje su  dugotrajno  nezaposlene, pripadnici romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom, beskućnici, liječeni ovisnici o drogama,  žrtve obiteljskog nasilja,  azilanti, migranti, mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi i korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, te stručnjaci koji rade s dugotrajno nezaposlenim osobama na području zapošljavanja i socijalnog uključivanja i žive na području općine Donja Voća, Općine Petrijanec, Općine Vidovec,  Općine Vinica, Općine Bednja  i susjednih općina u Varaždinskoj županiji da   

                                  do 26.10.2017. godine 

                                  kontaktiraju  Udrugu Mentor 

          (e-mail: kontakt@udruga-mentor.hr, mob. 091 150 4013) 

Organizirati  ćemo  za  Vas  u  sklopu  projektnih  aktivnosti  mogućnost

dodatne  edukacije, prekvalifikacije i pomoći s ciljem Vašeg ravnopravnijeg položaja na tržištu rada i veću mogućnost zapošljavanja i socijalnog uključivanja u društveni život šire zajednice.

Jamčimo Vam tajnost Vaših osobnih podataka. 

 

                                                                                       Udruga MENTOR

europska_unija

Ovaj portal izrađen je uz pomoć Europske unije, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala, financiranog iz IV. komponente IPA.

Sadržaj portala isključiva je odgovornost Općine Donja Voća i partnera koji sudjeluju na izradi portala, i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije

ESF