01.03.2021

POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2021

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje inicijalnih troškova poslovanja i rada poslovnog subjekta. Osobe mogu potporu koristiti za udruživanje u nove poslovne subjekte i preuzimanje postojećih subjekata.

Izvor: Mjere krojene za vas - mjere aktivnog zapošljavanja u 2021. godini | Hrvatski zavod za zapošljavanje