Podjela diploma u sklopu projekta Zaželi-faza II

Danas je održana podjela diploma ženama koje su u sklopu projekta Zaželi – faza II polazile edukaciju u Pučkom otvorenom učilištu Krapina za proizvođača poljoprivrednih kultura na ekološki način. 
Mr. Grozdana Pavlović dipl. oec., ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Krapina, i Krunoslav Jurgec, načelnik Općine Donja Voća, polaznicama su dodijelili diplome. Kroz ovaj verificirani program polaznice su stekle javnu ispravu koja se upisuje u e-radnu knjižicu. 

Sonja, Aranka, Ruža,  Nadica i Marija od srca Vam čestitamo i želimo puno uspjeha u daljnjem radu!

Ovim je završila prva faza projekta Zaželi-faza II. Uskoro će se 5 žena brinuti o starijim i nemoćnim osobama kroz 12 mjeseci.

Udruga Mentor uskoro započinje i s projektom „Život kakav želim, zaželim Donju Voću“ kroz koji će se zaposliti 10 nezaposlenih žena iz područja općine Donja Voća koje će se brinuti o 60 korisnika, a ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koje su Općina i udruga Mentor dobile je 1.848.219,91 kuna. 

europska_unija

Ovaj portal izrađen je uz pomoć Europske unije, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala, financiranog iz IV. komponente IPA.

Sadržaj portala isključiva je odgovornost Općine Donja Voća i partnera koji sudjeluju na izradi portala, i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije

ESF