Opis projekta MENTOR

Aktivnosti projekta:

1. Osnivanje Udruge Mentor
2. Postavljanje platforme za invalide
3. Nabava opreme za izvođenje edukacije
4. Zapošljavanje i obuka trenera za edukaciju nezaposlenih osoba
5. Edukacija nezaposlenih osoba
6. Prezentacija projekta široj javnosti

Očekivani rezultati

1. Stjecanje vještina za lakše pronalaženje posla
2. Samozapošljavanje
3. Proširenje područja djelatnosti volontera
4. Održivost Udruge MENTOR
5. Smanjenje nezaposlenosti
6. Poboljšanje socijalnog statusa o lokalnim sredinama
7. Jačanje lokalnog gospodarstva
8. Povećanje prihoda od poreza

 

Strukturni fondovi

europska_unija

Ovaj portal izrađen je uz pomoć Europske unije, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala, financiranog iz IV. komponente IPA.

Sadržaj portala isključiva je odgovornost Općine Donja Voća i partnera koji sudjeluju na izradi portala, i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije

ESF