15.11.2021

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Udrugu za socijalne aktivnosti i potporu pri zapošljavanju – Mentor, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Život kakav želim, zaželim Donju Voću“ – RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI je privremeno opozvan.