20.01.2023

HRVATSKI CENTAR ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA

Hrvatski centar za razvoj volonterstva (HCRV) doprinosi izgradnji otvorenog, demokratičnog i vitalnog društva koje počiva na aktivnom sudjelovanju građana.

Osnovna misija Centra je predvoditi razvoj i pružiti podršku jačanju resursa za afirmaciju i razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj.

Centar doprinosi razvoju volonterstva u Republici Hrvatskoj kroz četiri temeljna programska područja:

  1. Promocija i informiranje;
  2. lzgradnja kapaciteta i upravljanje znanjem i kvalitetom;
  3. Povezivanje, umrežavanje i zagovaranje;
  4. Jačanje organizacijskih kapaciteta.

Centar obavlja djelatnosti usmjerene na promociju i zagovaranje vrijednosti volonterstva, utjecaj na javne politike i pravno okruženje, uspostavljanje i praćenje standarda kvalitete rada volonterskih centara, kreiranje kvalitetnih edukacijskih programa u području volonterstva, postavljanje standarda kvalitete u provedbi volonterskih programa, iniciranje i afirmaciju inovativnih politika u razvoju volonterstva.

Izvor: Hrvatski centar za razvoj volonterstva (hcrv.hr)