27.02.2023

BIRAM HRVATSKU – MOBILNOST RADNE SNAGE

Mjera aktivne politike zapošljavanja HZZ-a u 2023. godini koju mogu koristiti:

Hrvatski državljani povratnici u dobi do 60 godina iz država EGP-a i ostalih navedenih država neovisno o razini obrazovanja koji su radili najmanje 12 mjeseci u posljednja 24 mjeseca u državama EGP-a i ostalim navedenim državama ili bili ukljućeni u redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju nezaposlenih i samozapošljavaju se kroz mjeru potpora za samozapošljavanje u 2022. ili 2023. godini.

 Izvor: Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage – Mjere